Svenska Norwichterrierklubben
en rasklubb inom Svenska Kennelklubben, grundades 1978

 

VÄLKOMMEN till
SVENSKA NORWICHTERRIER
KLUBBENS 

90 års jubileum och officiella utställning

PM KLUBBUTSTÄLLNINGEN!

 

Svenska Norwichterrierklubben
hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna till officiell rasspecial
i Tånga Hallen, Vårgårda
16-17 juli 2022
Lördag: Utställning kl.12.00
Gemensam middag på kvällen
Söndag: Olika hundaktiviteter

Domare är Renée Sporre-Willes
Kennel Cobby´s

På Tånga Hed finns camping och vandrarhem och övrigt
boende kan sökas i närheten.
Tånga Hed Camping

Anmälningsblankett till klubbutställningen
Det fanns med en anmälningstalong i 
Norwichterrier postens VÅR utskick Nr.1
Klipp ur och skicka till eller maila uppgifterna
enligt mallen till
Ewa-Maria Andorff-Ripa
Gräsmossen 1
517 38 Bollebygd
ewa-maria@flottatjarn.se
Sista anmälnings - betalningsdatum
är 20 juni 2022

Anmälnings talongen finns här igen!
 pdf
 word.docx

               

OBS OBS OBS
Lunchen äter vi i matsalen om man vill, på lördagen innan utställningen 
och där beställer och betalar var och en själva.    

Anmälan till klubbutställningens gemensamma middag lördag den 16 juli.

Vi beställer catering GRILLBUFFÈ 199 kronor. Det går även att beställa
vegetarisk grillbuffé.
Var och en tar med eget dricka.

Maila Ewa-Maria  ewa-maria@flottatjarn.se

Betala till klubbens konto Bg. 256-4250 före 25 juni