Svenska Norwichterrierklubben
en rasklubb inom Svenska Kennelklubben, grundades 1978

 

 

Svenska Norwichterrierklubbens STADGAR

 

 

Stadgar gällande fr o m 2023-03-04.
Antagna vid årsmötet 2022-03-05, reviderade vid årsmötet 2023-03-04
och fastställda av Svenska Terrierklubben 2023-01-16.
Förändringarna är markerade i fetstil.