Svenska Norwichterrierklubben
en rasklubb inom Svenska Kennelklubben, grundades 1978

RAS-rasspecifik avelsstrategi för Norwichterrier 

Vårt nya reviderade RAS är nu granskat och med beröm godkänt av SKK:s Avelskommitté.
Ett stort tack till er alla som hjälpt till i arbetet och gjort detta möjligt
Styrelsen
 

Utlåtande om RAS 2020

RAS 2020

 

 

 

Bakgrund

Arbetet med RAS har tagit flera år och ett par olika arbetslag har bearbetat allt material
som har sammanställts i "RAS för Norwichterrier". Genom litteratur, enkäter, inkomna
synpunkter från medlemmar/uppfödare, kontakt med den engelska rasklubben m m har
Svenska Norwichterrierklubben fått fram underlaget. Information om vad RAS innebär
kan erhållas på SKK:s hemsida, välj verksamhet och sedan RAS.
RAS för Norwichterrier fastställdes av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté
2006-11-15

 

 

Läs om tidigare Ras ( 2006 )

 

Läs utlåtande om RAS