Svenska Norwichterrierklubben
en rasklubb inom Svenska Kennelklubben, grundades 1978

RAS-rasspecifik avelsstrategi för Norwichterrier 

Förslag till nytt RAS 
Här är ett förslag till nytt RAS. Det har i ett första skede granskats och godkänts av
Svenska Terrierklubbens avelskommittè. Förslaget kommer att finnas här på hemsidan 
fram till och med 2020-08-31

Har du som medlem några synpunkter på detta RAS så maila dem senast 2020-08-31
till Eva-Lena Johansson som därefter kommer att sammanställa det inkomna materialet.
elmoj60@gmail.com

Efter denna remissrunda kommer ett nytt reviderat förslag att detaljgranskas av 
SvTek för att sedan överlämnas till SKK för godkännande.
Vänliga Hälsningar
Svenska Norwichterrierklubbens styrelse

Filen hittar du HÄR

 

 

 

Bakgrund

Arbetet med RAS har tagit flera år och ett par olika arbetslag har bearbetat allt material
som har sammanställts i "RAS för Norwichterrier". Genom litteratur, enkäter, inkomna
synpunkter från medlemmar/uppfödare, kontakt med den engelska rasklubben m m har
Svenska Norwichterrierklubben fått fram underlaget. Information om vad RAS innebär
kan erhållas på SKK:s hemsida, välj verksamhet och sedan RAS.
RAS för Norwichterrier fastställdes av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté
2006-11-15

 

 

Läs om tidigare Ras ( 2006 )

 

Läs utlåtande om RAS