Svenska Norwichterrierklubben
en rasklubb inom Svenska Kennelklubben, grundades 1978

RAS-rasspecifik avelsstrategi för Norwichterrier 

Bakgrund

Arbetet med RAS har tagit flera år och ett par olika arbetslag har bearbetat allt material
som har sammanställts i "RAS för Norwichterrier". Genom litteratur, enkäter, inkomna
synpunkter från medlemmar/uppfödare, kontakt med den engelska rasklubben m m har
Svenska Norwichterrierklubben fått fram underlaget. Information om vad RAS innebär
kan erhållas på SKK:s hemsida, välj verksamhet och sedan RAS.
RAS för Norwichterrier fastställdes av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté
2006-11-15

 

 

Läs om tidigare Ras ( 2006 )

 

Läs utlåtande om RAS